A mund t'i përdor biletat e mia në një telefon inteligjent Windows Phone? A mund të përdor një tablet?