Τι θα συμβεί εάν αποδέχτηκα ήδη άλλες κατηγορίες τιμών κατά τη διαδικασία αίτησης;