Μπορώ να αγοράσω εισιτήρια εκ μέρους κάποιου άλλου;