Θα παρέχονται προσβάσιμοι (φιλικοί προς ΑΜΕΑ) χώροι στάθμευσης και είσοδοι στο γήπεδο;