Οι κατανεμημένες θέσεις θα είναι η μία δίπλα στην άλλη;